De reis begint!?

Via sprekers van Operatie Mobilisatie (OM) in onze kerkelijke gemeente in Gorinchem komen we in 2009 voor het eerste bewust in aanraking met wereldzending. We bezoeken in het najaar van 2009 een zendingsweekend van OM, waar we ons oriënteren op de verschillende mogelijkheden die er bestaan binnen het zendingswerk en wat de Bijbelse achtergrond van zending en evangelisatie is. Albanië is in de zomer van 2010 het eerste land waar we daadwerkelijk zendingswerk gaan doen; in een internationaal team van zo'n 20 mannen en vrouwen bouwen we voetgangersbruggen, geven we leiding aan een zomerkamp en evangeliseren we op straat door dramastukken op te voeren.  

Godt redt!
In het najaar van 2010 overlijdt kort na zijn geboorte onze tweede zoon Joshua ('God redt'). Deze periode van verdriet, is een periode in ons leven geweest waarin we meer dan ooit ervaren hebben dat Gods liefde nooit tekort schiet en er in Hem altijd hoop is. We spraken naar elkaar uit dat we die God, al is het aan het andere eind van de wereld, willen dienen. Om mensen te vertellen over de liefde en hoop die God ook voor hen heeft. Wij geloven dat God sinds die tijd het verlangen in ons hart heeft doen groeien om als gezin onze medemens te dienen en we hen die geen hoop hebben zien veranderen (geestelijk en materieel) door de kracht van Jezus liefde. Hoewel Gerwin in 2011  zijn baan al opzegd had en we van alles ondernemen om daadwerkelijk voor korte of langere tijd de zending in te gaan merken we dat de deuren dicht blijven.

Gods tijd
Dat Gods plannen de onze te boven gaan ervaren we eind 2013. Kort nadat Gerwin is afgestudeerd als registeraccountant komt ons een advertentie onder ogen van OM Nederland waaruit blijkt dat zij op zoek zijn naar een part-time teamleider financiën. Het gesprek met OM vindt nog diezelfde week plaats en twee weken later maakt Gerwin onderdeel uit van het team. Als we terug kijken op de tijd na het overlijden van Joshua tot aan het moment waarop Gerwin bij OM aan de slag gaat, zien we duidelijk Gods leiding. Het afronden van de opleiding en het als gezin verder groeien in vertrouwen op God was onderdeel van Gods plan om ons voor te bereiden op deze stap. Maar Gods plannen bleken nóg hoger te zijn...

Lees hier verder over onze roeping.