Wat mogen wij doen

Mozes ging naar de top van de heuvel, samen met Aäron en Hur. Zolang Mozes zijn arm opgeheven hield, was Israël de sterkste partij, maar liet hij zijn arm zakken, dan was Amalek de sterkste. Toen Mozes’ armen zwaar werden, legden Aäron en Hur een steen bij hem neer, zodat hij daarop kon gaan zitten. Zelf gingen ze aan weerszijden van hem staan, om zijn armen te ondersteunen. Daardoor konden zijn armen opgeheven blijven totdat de zon onderging. Zo versloeg Jozua het leger van Amalek tot de laatste man. (Exodus 17:10b – 13)

Binnen OM Afrika is een ondersteunende afdeling ingericht om de administratieve kant van zending voor de zendelingen op het veld en de projecten waar zij aan werken te organiseren. Zo kunnen zij zich volledig richten op het zendingwerk dat zij in de verschillende landen en projecten doen. U kunt daarbij denken aan het regelen van de personeelszaken, de communicatie en de financiën. Hiermee zijn zij dus de Aarons en Hurs die de mensen op het zendingsveld ondersteunen. Zoals u verder op deze website kunt lezen geloven wij dat Gerwin is geroepen om leiding te geven aan de afdeling die de financiële administratie en verslaggeving verzorgt voor de zendelingen en projecten individueel, als voor OM Afrika als geheel. Klik hier om voor ons een Aäron of Hur te zijn.

Priscilla heeft een groot hart voor kinderen. Daarom draagt zij op dit moment zorg voor onze eigen kinderen. Er komen veel nieuwe dingen op de kinderen en ons gezin als geheel af hier in (Zuid-)Afrika. We hebben gemerkt dat de stabiliteit in het gezin heel belangrijk is. Als we merken dat we daar als gezin klaar voor zijn zal ook Priscilla haar eigen taak oppakken. Wat dit zal zijn zullen we hier in Afrika moeten gaan ontdekken.

Lees hier waarom het werk dat we in Gods Koninkrijk mogen gaan doen van belang is.