Zijn naam bekend maken

In Afrika werken we met de zendingsorganisatie Operatie Mobilisatie.

Operatie Mobilisatie (OM)
OM werkt in meer dan 110 landen en motiveert gelovigen om Gods liefde te delen met mensen over de hele wereld! Al meer dan 50 jaar ontplooien zij als interkerkelijke zendingsorganisatie tal van evangelisatieactiviteiten. Van praktisch werk en ontwikkelingshulp tot straatevangelisatie en jongerenwerk. Een bekend voorbeeld daarvan is de Logos Hope, het zendings- en boekenschip van OM. Op dit moment werken er zo'n 3.100 zendelingen bij OM. De landen waar OM werkzaam is, werken regionaal samen. De regio Afrika is er daar één van.

De focus van OM ligt bij:
- evangelisatie;
- noodhulp en wederopbouw;
- kerken stichten;
- gerechtigheid; en
- training en discipelschap.

Alle activiteiten van OM zijn er op gericht om Jezus Christus bekend te maken in de wereld. Het zendingswerk vindt plaats in internationale teams.

Bekijk de website van OM

OM Afrika
De inspanningen van OM Afrika richten zich primair op het continent Afrika. Ook OM Afrika bestaat uit mensen van verschillende nationaliteiten. We delen het geloof in Jezus Christus en werken samen om Zijn naam bekend en verheerlijkt te zien worden in Afrika en waar ook ter wereld. De visie van OM Afrika is dat de glorie van God in en vanuit Afrika schijnt om de levens van mensen en gemeenschappen te veranderen.

OM Afrika richt zich primair op het continent Afrika. Er zijn in Afrika op dit moment 13 landen/regio's waar zendingswerkers en/of projecten van OM gevestigd zijn, namelijk: Angola, Centraal Noord Afrika, Ghana, Lake Tanganyika, Madagaskar, Malawi, Mozambique, Namibië, Zuid-Afrika, Tanzania, Zambia en Zimbabwe.

Bekijk de website van OM Afrika

Klik hier om verder te lezen over hoe God ons wil gebruiken om zijn naam bekend te maken.