Biografie van Fam. van der Grijn

Wij zijn Gerwin en Priscilla van der Grijn en voor ons vertrek naar Zuid-Afrika woonden wij met onze vier kinderen Natanaël, Elisha, Hadassa en Eljadah in het dorpje Groot-Ammers gelegen aan de rivier De Lek in de Alblasserwaard. Op deze website kunt u lezen over onze uitzending naar het continent Afrika vanaf februari 2016. We wonen nu in Pretoria, Zuid-Afrika waar OM Afrika gevestigd is. Graag vertellen wij u eerst kort wie wij zijn.

Schooljaren
Op jonge leeftijd komen we allebei met onze ouders in Groot-Ammers wonen. Onze basisschool jaren brengen we door op CBS Rehoboth. Hoewel Priscilla één jaar jonger is zitten we in de combinatieklas groep 5/6 een jaar bij elkaar in de klas. Tijdens ons verblijf op de basisschool hebben we nauwelijks aandacht voor elkaar. Dit verandert op de middelbare school als we inmiddels 15 en 14 jaar oud zijn. In het jaar 2000 krijgen we verkering, wat uiteindelijk leidt tot ons huwelijk op 7-7-2007.

Studie en werk
Na de middelbare school gaat Priscilla naar de PABO en Gerwin gaat studeren voor registeraccountant. Priscilla haalt haar diploma in 2006 en gaat op CBS Goudenstein in Haaften aan de slag als groepsleerkracht en later als remedial teacher. Gerwin doet iets langer over het behalen van zijn diploma. In 2013 studeert hij af als registeraccountant. Tijdens en na zijn studie werkt Gerwin bij diverse accountantskantoren, met tussendoor een kort uitstapje naar een lokale Rabobank. Vlak voor ons vertrek werkte Gerwin bij Drechtsteden Accountants in Papendrecht.

Relatie met God
Allebei hebben we het geloof van huis uit mee gekregen. Toen we net verkering hadden gingen we afwisselend met onze ouders naar de kerk. In onze tienertijd hebben we samen deelgenomen aan een Youth Alpha-cursus. Dit is het startpunt geweest van onze eigen zoektocht naar God. Het werd steeds minder iets dat we van onze ouders hadden meegekregen, maar steeds meer iets dat we persoonlijk en ook samen onderzochten. Als gevolg hiervan zijn we ook samen op zoek gegaan naar een kerk/gemeente die persoonlijk bij ons paste. Op bijzondere wijze kwamen we in een evangelische gemeente in Gorinchem terecht, waar we mochten groeien in het geloof en hele kostbare en blijvende vriendschappen hebben gevonden. In 2006 (Gerwin) en 2007 (Priscilla) hebben we mogen getuigen van ons geloof in Jezus Christus door ons te laten dopen.

Huwelijk en gezin
Op 7-7-2007 zijn we getrouwd. Nadat ons appartement in Hoornaar gereed gekomen is gaan we hier in oktober 2007 wonen. Na ruim twee jaar samen te zijn geweest wordt op 17 augustus 2009 onze zoon Natanaël geboren. In de zomer van 2010 mogen we opnieuw zwanger zijn. Al vanaf de eerste echo zijn er grote zorgen over de gezondheid van het kindje. Ondanks dat er menselijk gezien geen hoop meer is, blijven we hopen op een Godswonder. Hoewel het wonder waar wij op hoopten niet gebeurde, onze zoon Joshua overleedt kort na zijn geboorte, hebben we Gods liefde en de hoop die er in Hem is nooit zo ervaren als in die tijd. Op 11 oktober 2011 wordt ons gezin uitgebreid met onze eerste dochter: Elisha. Hoewel we het geweldig goed hebben in Hoornaar wordt het appartement te krap en verhuizen we in het voorjaar van 2012 naar Groot-Ammers. In de Roerdompstraat wordt onze dochter Hadassa op 16 mei 2013 en onze zoon Eljadah op 25 september 2015 geboren.

Waarom we deze stap hebben gezet en wat we in Afrika doen leest u verder op deze website.